Welkom bij Kunze & Krom

Ons kantoor is gespecialiseerd

in het afwikkelen van

letselschaden.

Wij werken in opdracht van verzekeraars, assurantiemakelaars, ziekenhuizen en ‘corporate clients’, die een hoog eigen risico op hun polis hebben of eigen risicodrager zijn. Daarnaast verrichten wij ook toedrachtsonderzoeken in het kader van het vaststellen van de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid kan liggen op het terrein van de WAM, AVB, AVP of Wet op het Personenvervoer. Wij zijn beiden afgestudeerd als jurist en kunnen bogen op een zeer ruime ervaring in het verzekeringsvak, c.q. de letselschadepraktijk.

Wij hebben in 2002 de opleiding tot mediator gevolgd. Sinds 2005 zijn wij samengegaan als collega’s in het kantoor Kunze & Krom. Voor de beoordeling van de medische kant maken wij gebruik van erkende medisch adviseurs. Indien er een arbeidsdeskundige begeleiding gewenst is, dan werken wij samen met erkende arbeidsdeskundige bureaus. Ook andere disciplines kunnen worden ingeschakeld voor een optimale behandeling van het dossier. 

Persoonlijk

Wij zijn beiden afgestudeerd als jurist en kunnen bogen op een zeer ruime ervaring in het verzekeringsvak, c.q. de letselschadepraktijk. Sinds 2005 zijn wij samengegaan als collega’s in het kantoor Kunze & Krom.

Snel

Alle partijen in het schaderegelingsproces hebben belang bij een integere en deskundige behandeling. Een vlot en grondig onderzoek naar de aansprakelijkheid en een betrouwbare, duidelijke regeling van de schade is voor iedereen van het grootste belang.

Slagvaardig

Een kritische, maar toch empathische houding en een scherpe analyse leiden tot een optimale schaderegeling. Op basis van wederzijds vertrouwen wordt een schaderegeling bereikt waar alle partijen tevreden over kunnen zijn.

We komen graag bij u langs

Als wij het verzoek van onze opdrachtgevers hebben gekregen u te bezoeken, dan kan dan voor een eenmalige opdracht zijn of voor volledige behandeling van het dossier. Wij nemen telefonisch contact met u op en plannen een afspraak in voor huisbezoek. Dit bezoek duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. Tijdens het bezoek wordt vaak nog even in het kort besproken wat er tijdens het ongeval gebeurd is, welk letsel is opgelopen en hoe de behandeling is geweest. Wij bespreken ook uw werk, arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke situatie thuis. Daarna komen natuurlijk ook al de schadeposten aan de orde, die zich tot dan toe hebben voorgedaan, of in de nabije toekomst zullen gaan voordoen. Van het bezoek wordt een rapport gemaakt voor onze opdrachtgever. U krijgt een afschrift van dit rapport. Meestal kan een dossier niet in een keer worden afgewikkeld. Het kan zijn dat wij u verzoeken om een medische machtiging te tekenen, zodat onze medisch adviseur informatie bij (para)medische behandelaren (artsen, fysiotherapeuten enz) kan opvragen. Deze informatie wordt door de medisch adviseur in een rapport weergegeven. Uiteraard is dit rapport ook voor u beschikbaar. Feitelijk bent u degene die het moment van afwikkelen bepaalt. Meestal gebeurt dat als u niet meer onder (medische) behandeling bent en hopelijk alle ongevalsgevolgen geweken zijn.

Alles wordt dan nog eens met u doorgesproken. Als alles duidelijk is dan wordt overgegaan tot afwikkeling van het dossier waarbij alle materiële en immateriële schade (smartengeld) in onderling overleg wordt vastgesteld. Vaak worden deze bedragen in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Mocht de medische situatie daartoe aanleiding geven, dan kan het zijn dat er een medische expertise plaatsvindt. Dit is een onderzoek door een arts (specialist) waar u niet eerder onder behandeling bent geweest. Deze arts maakt een uitgebreid rapport waarin de resterende klachten en de risico’s voor de toekomst worden beschreven. Aan de hand van dit rapport voeren wij dan overleg over de afwikkeling. Als u een belangenbehartiger heeft, dan verlopen de contacten via deze persoon. Het bezoek zal dan ook altijd in het bijzijn van uw belangenbehartiger plaatsvinden. U kunt op ieder moment van de behandeling van het dossier besluiten om alsnog een belangenbehartiger in te schakelen. Bij volledige erkenning van aansprakelijkheid worden de redelijke kosten hiervan door de aansprakelijke verzekeraar vergoed.

Neem contact op

Wie zijn wij?

Wij zijn beiden afgestudeerd als jurist en kunnen bogen op een zeer ruime ervaring in het verzekeringsvak, c.q. de letselschadepraktijk. Sinds 2005 zijn wij samengegaan als collega’s in het kantoor Kunze & Krom.

Nicolette Kunze

Nicolette Kunze heeft een aantal jaren gewerkt bij een verzekeraar en is toen als schaderegelaar en partner gaan werken bij een rechtsbijstandbureau, dat gespecialiseerd is in letselschade. In 1998 is zij als zelfstandig ondernemer in de letselschade verder gegaan.

Julia Krom

Julia Krom heeft na het afstuderen korte tijd gewerkt als stafjurist in het hoger onderwijs, maar is al snel overgestapt naar het meer dynamische expertisevak met letselschade als specialisatie. In 1997 heeft zij zich mogen inschrijven in het register van het NIVRE. Zij heeft 17 jaar bij een groot letselschade-expertisebedrijf gewerkt, waarvan de laatste jaren als adjunct-directeur. Sinds 2005 is zij zelfstandig ondernemer. 

Contact & bereikbaarheid

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bezoekadres en post

Soestdijkseweg Zuid 276, 3721 AK Bilthoven

Nicolette Kunze

Email: kunze@kunzeletselschade.nl
Telefoon: 030-2253037 / 0655116044

Julia Krom

Email: julia@kunzekrom.com
Telefoon: 020-4167479  / 0653732039